Hovioikeuden käsittely tulossa toukokuussa 2024

Yhdistys ja Helsingin kaupunki neuvottelivat mahdollisesta sovinnosta vuokrasopimuksen riitatapauksessa. Saavutettu neuvottelutulos kaupungin kanssa ei ollut kovin häävi, mutta sellainen kuitenkin saatiin. Missään tapauksessa lentotoiminnan jatko ei ollut neuvottelussa edes mahdollinen.

30.4 pidetyssä jäsenkokouksessa jäsenistö päätyi kuitenkin hylkäämään sovintoesityksen yksimielisesti, joten hovioikeuden käsittely on tulossa myöhemmin toukokuussa 2024. Hovioikeuden päätöstä odotetaan syksylle 2024.

Yhdistys tarvitsee tukea käsittelyn viemiseksi loppuun – mikäli haluat tukea yhdistystä, voit liittyä joko jäseneksi tai kannatusjäseneksi. Katso ohjeet jäseneksi liittymisestä sivuiltamme https://www.efhf.fi/liity/

Hallitus

Malmin lentoaseman kiitotien vuokrasopimus siirtyy hovioikeuden käsiteltäväksi

Malmin lentokenttäyhdistys ry nosti joulukuussa 2019 kanteen Helsingin kaupunkia vastaan kiitotien vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Käräjäoikeus päätti 23.12.2020 asian kaupungin hyväksi. Yhdistys haki hovioikeudelta valituslupaa käräjäoikeuden kielteiseen päätökseen. Hovioikeus on myöntänyt asiassa valitusluvan 23.07.2021.

Yhdistys jatkaa valituksen valmistelua ja ajaa asiaa eteenpäin tavoitteena vuokrasopimuksen ja lentotoiminnan jatkuminen mahdollisimman pian kaupungin aiempien lupausten mukaisesti. 

Lisätietoja:

Malmin lentokenttäyhdistys ry

Puheenjohtaja Pasi Siimes, puh 040 763 6388

Hallituksen jäsen Timo Kasurinen 050 475 9002

 

Uusi hinnasto voimaan 1.12.2020

Kentän hinnastoa on laskeutumismaksujen osalta päivitetty. Muut hinnat on pidetty ennallaan. Hintojen muutoksella on vastattu muuttuneeseen kulurakenteeseen. Voimassa olevan hinnaston löydät kohdasta hinnasto

Tiedote liikkumisrajoitusten vaikutuksista Malmin lentokentällä

Uudenmaan rajojen sulkeminen koskee myös ilmaliikennettä, samoin säännöin kuin maanteillä. Lentämistä Uudenmaan alueella ei ole rajoitettu. Tilanteen muuttuessa tiedotamme asiasta erikseen.

Toivomme, että kaikki noudattavat annettuja ohjeita, ettei rajavalvontaa ilma-liikenteen osalta koeta mahdottomaksi ja sitten suljeta koko yleisilmailutoimintaa Uudellamaalla.

PPR-järjestelmä on lauantaista alkaen ollut käännettynä manuaalitoiminnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että PPR-pyyntöön ei tule automaattista hyväksyntää, vaan palautteessa pyydetään soittamaan päivystäjälle. Näin varmistamme, että kaikki ovat tietoisia annetuista liikkumisrajoituksista.

Uudenmaan rajan ylittävälle lennolle on laadittava lentosuunnitelma. Lentosuunnitelma auttaa tunnistamaan rajan yli lentävän koneen.

Rajan ylittämiseen ei tarvita minkään tahon myöntämää ennakkolupaa, mutta erilaiset kirjalliset dokumentit matkan syystä tai välttämättömyydestä nopeuttavat poliisin tekemää tarkastusta. Varsinkin valvotulle kentälle laskeuduttaessa voi poliisi olla vastassa.

Poliisi on linjannut rajoituksista julkaisuhetkellä hetkellä seuraavaa:

Liikkumisrajoituksista voidaan poiketa

  • viranomaistoiminnassa

  • työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi

  • varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi

  • painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Painavina henkilökohtaisina syinä, joiden perusteella liikkumisrajoituksista voidaan poiketa, pidetään

  • lähiomaisen hoivan tarvetta

  • lähiomaisen kuolemaa tai kuolemanvaaraa

  • lapsen tapaamisoikeuden toteuttamista

  • muuta näihin merkitykseltään rinnastuvaa painavaa henkilökohtaista syytä.

Liikkumisrajoituksesta poikkeamisen pitää olla välttämätöntä.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei asian tai tehtävän hoitamista voida siirtää muuhun ajankohtaan tai liikkumiselle on olemassa painava peruste esimerkiksi aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi.

Vapaa-ajan matkustus on kielletty.

Jokaisen tulee valmistautua esittämään tarkastuspisteellä riittävä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy liikkumiselle ja Uudenmaan rajan ylittämiselle. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

Lisätiedot:
www.poliisi.fi/liikkumisrajoitukset
www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tiedote-yleisilmailijoille-uudenmaan-rajojen-sulkeminen-koskee-myos-ilmaliikennetta

 

Lentotoiminta Malmilla 1.1.2020 alkaen

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2018

Malmin lentokenttäyhdistyksen kevätkokous 2019

Lentotilastot 2018

Taitolennon SM-kilpailut Malmilla 4.–5.7.2019