Tiedote liikkumisrajoitusten vaikutuksista Malmin lentokentällä

Uudenmaan rajojen sulkeminen koskee myös ilmaliikennettä, samoin säännöin kuin maanteillä. Lentämistä Uudenmaan alueella ei ole rajoitettu. Tilanteen muuttuessa tiedotamme asiasta erikseen.

Toivomme, että kaikki noudattavat annettuja ohjeita, ettei rajavalvontaa ilma-liikenteen osalta koeta mahdottomaksi ja sitten suljeta koko yleisilmailutoimintaa Uudellamaalla.

PPR-järjestelmä on lauantaista alkaen ollut käännettynä manuaalitoiminnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että PPR-pyyntöön ei tule automaattista hyväksyntää, vaan palautteessa pyydetään soittamaan päivystäjälle. Näin varmistamme, että kaikki ovat tietoisia annetuista liikkumisrajoituksista.

Uudenmaan rajan ylittävälle lennolle on laadittava lentosuunnitelma. Lentosuunnitelma auttaa tunnistamaan rajan yli lentävän koneen.

Rajan ylittämiseen ei tarvita minkään tahon myöntämää ennakkolupaa, mutta erilaiset kirjalliset dokumentit matkan syystä tai välttämättömyydestä nopeuttavat poliisin tekemää tarkastusta. Varsinkin valvotulle kentälle laskeuduttaessa voi poliisi olla vastassa.

Poliisi on linjannut rajoituksista julkaisuhetkellä hetkellä seuraavaa:

Liikkumisrajoituksista voidaan poiketa

  • viranomaistoiminnassa

  • työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi

  • varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi

  • painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Painavina henkilökohtaisina syinä, joiden perusteella liikkumisrajoituksista voidaan poiketa, pidetään

  • lähiomaisen hoivan tarvetta

  • lähiomaisen kuolemaa tai kuolemanvaaraa

  • lapsen tapaamisoikeuden toteuttamista

  • muuta näihin merkitykseltään rinnastuvaa painavaa henkilökohtaista syytä.

Liikkumisrajoituksesta poikkeamisen pitää olla välttämätöntä.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei asian tai tehtävän hoitamista voida siirtää muuhun ajankohtaan tai liikkumiselle on olemassa painava peruste esimerkiksi aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi.

Vapaa-ajan matkustus on kielletty.

Jokaisen tulee valmistautua esittämään tarkastuspisteellä riittävä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy liikkumiselle ja Uudenmaan rajan ylittämiselle. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

Lisätiedot:
www.poliisi.fi/liikkumisrajoitukset
www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tiedote-yleisilmailijoille-uudenmaan-rajojen-sulkeminen-koskee-myos-ilmaliikennetta

 

Kaunis keväinen sää polkaisi lentokauden vauhdilla käyntiin

Tänään sunnuntaina 8.3.2020 Malmilla oli reippaasti kevättä ilmassa. Lentotoiminta oli kauniina keväisenä päivänä todella vilkasta, päivän aikana Helsinki-Malmin lentokentällä suoritettiin yhteensä peräti 180 lento-operaatiota. Ilmeisesti lentokoulutustoiminta on lähtenyt ripeästi käyntiin sillä läpilaskuja tehtiin lyhyessä ajassa yhteensä 75 kappaletta. Suoritettiinpa tänään hyväksytysti myös yksi lupakirjaan tähtäävä lentokoe, onnittelut tuorelle lentäjälle!

Vilkas päivä päättyi kauniiseen ja rauhalliseen kevätiltaan. Malmin upea terminaalirakennus heijastui komeasti veden pinnasta kauniissa pastellinsävyisessä valossa. Kevättä kohti mennessä toivotamme kaikki ilmailijat tervetulleeksi lentämään Malmille ja kaikki muutkin kiinnostuneet tulemaan tutustumaan kenttään ja vaikkapa nauttimaan hyvä lounas tai kuppi kahvia terminaalin ravintolassa.

Mukavaa kevättä kaikille ja tervetuloa Malmille!

 

Lentotoiminta on ollut aktiivista vuoden alussa

Lentokentän operaatiomäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla. 

Helmikuun lähestyessä loppuaan lentotoiminnan aktiivisuus on pysynyt alkuvuodesta edellisvuosien tasolla. Tammikuussa 2020 Malmin lentokentällä suoritettiin yhteensä  1 191 operaatiota, joka on hieman vertailujaksoa enemmän kuin vuonna 2018. Tämä on ihan mainio suoritus huomioiden myös, että säät eivät ole juuri lentotoimintaa alkuvuodesta suosineet.

Operaatiot tammikuussa 2020

Lentoonlähtö Laskeutuminen Läpilasku Yhteensä
309 317 565 1 191

Vaikka yhdistyksen vuokrasopimuksen irtisanominen on riitautettu ja odottaa käsittelyä käräjäoikeudessa, lentopaikan pitolupa ja ympäristölupa ovat voimassa, mikä mahdollistaa toiminnan jatkumisen lentokentällä. 

Helsingin kaupunki jätti heti vuoden alussa käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen vuokra-alueen haltuun saamiseksi ja lentotoiminnan välittömäksi lopettamiseksi. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki kaupungin vaatimukset 11. helmikuuta ja samalla peruutti aiemmin yhdistystä kuulematta määrätyn väliaikaisen turvaamistoimen.  Käräjäoikeuden päätöksen myötä takavarikkoon määrätyt 142 000 euroa on palautettu yhdistykselle.

Malmin lentokenttäalueesta vain noin 39 hehtaarin kokoinen alue on vuokrattu yhdistykselle lentotoiminnan harjoittamista varten. Loput alueesta on kaupungin mm. yleisötilaisuuksille varaamaa aluetta ja viime vuosina kentällä on näkynyt useiden järjestäjien tilaisuuksia. Tapahtumilla ei pääsääntöisesti ole vaikutusta lentotoimintaan ja toimintaa on voitu keskustelemalla sovittaa hyvin yhteen. Tulemme tiedottamaan tänä vuonna järjestettävistä tapahtumista nettisivuillamme sitä mukaa kun saamme tietoa tulevista tapahtumista. Lentotoimintaan vaikuttavista toimista julkaistaan aina tarpeen vaatiessa tieto myös virallisen ilmailutiedotuspalvelun kautta.

Kelien parantuessa kohti kevättä ja lentokauden päästessä vauhtiin on hyvä kerrata toimintaohjeet yhdistyksen nettisivuilta. Ajankohtaista tietoa kentän kunnosta näkee myös etusivun inforuudusta ja lisätietoa saa kenttäpäivystäjältä puhelimitse. Muistathan, että yölentotoimintaa harjoittaessa kenttäpäivystäjän tulee olla paikalla, teethän siis PPR- pyynnön ajoissa yölennoille.

Mukavaa lentokautta!