Lentotoiminta Malmilla vuodenvaihteen jälkeen

Malmin lentokenttäyhdistys ry:llä on lentotoimintaan käytettävästä maa-alueesta toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, jonka Helsingin kaupunki on irtisanonut päättymään 31.12.2019. Yhdistys on hallituksen yksimielisellä päätöksellä riitauttanut maanvuokrasopimusasian käräjäoikeudessa. Yhdistys on pitkään pyrkinyt neuvotteluihin kaupungin kanssa ja toivoo, että se tulee tällä tavoin kuulluksi asiassa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ilmoittanut, että se ei voi perua Malmin lentopaikan pitolupaa maanvuokrasopimuksen ollessa riitainen. Myös ympäristölupa on toistaiseksi voimassa oleva.

Malmin lentokentällä on edelleen paljon ilma-aluksia, joita ei ole siirretty muualle. Monelle ilma-alukselle ei ole vielä korvaavaa paikkaa tiedossa. Halleja ja kiitoteitä on rakenteilla, mutta ne eivät ole vielä lähellekään valmiita. Olemassa olevien kenttien ympäristöluvat eivät yhteenlaskettunakaan kata kuin osan tarpeesta. Yhdistys on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta Malmin lentokenttää käyttävien ja vailla muuta paikkaa vielä olevien tahojen toiminta ei kohtuuttomasti kärsisi Malmin lentotoiminnan loppuessa. Yhdistys hakee käräjäoikeuden haasteessa vuokraehtojen muuttamisen kautta lisäaikaa lentotoiminnan sopeutumiselle siten, että vuokranantajan ensimmäinen mahdollinen ajankohta irtisanomiselle olisi 30.6.2022.

Näillä näkymin Malmin lentopaikkaa ei tulla ilmoittamaan suljetuksi vuodenvaihteessa, vaan yhdistys jatkaa operointia normaalisti. Yhdistys jatkaa myös maanvuokran maksua, kunnossapitoa ja muita velvoitteitaan vuodenvaihteen jälkeen. Jäsen- ja laskeutumismaksut tulevat ensi vuonna olemaan tätä vuotta vastaavat. Uudet kausikorttihinnat julkaistaan lähipäivinä.

Malmin lentokenttä on avoin kaikille. Myös muut kuin ilmailijat ovat tervetulleita esimerkiksi pyöreän kahvioon katsomaan lentokoneita. Toivomme, että voimme jatkaa yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa siten, että lentokentän käyttö säilyy monipuolisena, ilmailu mukaan lukien.