Poikkeuksia kentän aukioloajoissa

Helsingin kaupungin kanssa tehty vuokrasopimus mahdollistaa myös muita toimintoja kuin lentämistä. Alla on tiedossa olevia tapahtumia, jotka tulevat rajoittamaan liikkumista asematasolla tai kiitotiellä. Listaa päivitetään sitä mukaa kun tietoa tulevista tapahtumista saadaan.

Kenttä kokonaan suljettu lentotoiminnalta

8.8.2020

28.8.2020 kiitotie 18/36 suljettu 0900-1500 LT

12.9.2020

Rajoituksia asematasolla 1 liikkumiseen

3.7.2020 Pre-Cruise autotapahtuma

01.07 – 24.07 käytöstä poistetulla kiitotie 09-27 autoilu- ja kuvaustoimintaa lähes päivittäin

Muuta huomioitavaa

Kentän alueella suoritetaan Helsingin kaupungin toimesta pohjatutkimuksia. Näillä tutkimuksilla ei normaalisti ole vaikutusta lentotoimintaan. Kehoitamme kuitenkin kaikkia kentän käyttäjiä noudattamaan toiminnassaan asianmukaista varovaisuutta ja huomioimaan muut käyttäjät.

Käytöstä poistetun kiitotien 27-09 alue sekä vanhan hangaarin edusta ovat Helsingin kaupungin käytössä. Pyrimme tiedottamaan ajankohtaisesta toiminnasta etusivun inforuudussa. Kehoitamme huomioimaan muut käyttäjät ja noudattamaan asianmukaista varovaisuutta.