Melunhallintamenetelmät Malmilla

Ilmoittautumispaikkojen NOKKA ja RASTI väliin sijoittuva Laajasalon ja Yliskylän kerrostaloalue tuntuu kansalaispalautteen perusteella keräävän tavallista enemmän melukuormaa. Koska ilmoittautumispaikat ovat nykyisin yksisuuntaisia käytettävästä kiitotiestä riippuen, niin Rastista länteen tai Nokasta itään mentäessä ei suositella ”oikaistavan” asutuksen yli. Sama koskee lännestä Rastiin ja idästä Nokkaan suuntautuvaa liikennettä.

Kehotamme lentäjiä välttämään Laajasasalon alueen yli lentämistä, ja kiertämään mahdollisuuksien mukaan alue meren puolelta. Näin monet ovat tehneet jo aikaisemmin, mutta kaikilla menettely ei välttämättä ole tiedossa.

Vältettävä alue on merkitty alla olevaan karttaan punaisella, ja suositeltava reitti vihreillä viivoilla. Huomioittehan kuitenkin etelässä olevan Santahaminan R64A-alueen sen ollessa aktiivinen.

Muutenkin asutuksen yllä tapahtuvaa toistuvaa lentämistä tulisi melunhallintasyistä mahdollisuuksien mukaan vältää.