Vuosi 2019 ennätysvilkas Malmilla

Vuosi 2019 oli ennätysvilkas Malmin lentokentällä. Kyseessä oli kolmas vuosi Malmin lentokenttäyhdistys ry:n operoidessa lentokenttää valvomattomana lentopaikkana. Vuoden viisi viimeistä kuukautta olivat erityisen vilkkaat, ja ennätys operaatiomäärissä tehtiin peräti yhdeksänä kuukautena.

Vuonna 2019 Malmilla oli 33 806 lentoonlähtöä, laskeutumista ja läpilaskua. Vuonna 2018 vastaava luku oli 30 773.

ICAO:n laskutavalla, jossa yksi läpilasku lasketaan kahdeksi operaatioksi, operaatioita oli 42 112 kpl.

Malmin toimijat tarvitsevat jatkoaikaa

Helsingin kaupunki on irtisanonut Malmin lentokenttäyhdistyksen maanvuokrasopimuksen päättymään 31.12.2019. Malmin lentokenttäyhdistys on koko toimintansa ajan pyrkinyt neuvotteluihin Helsingin kaupungin kanssa. Koska neuvottelupyyntöihin ei ole vastattu, päätös viedä maanvuokrasopimusasia käräjäoikeuteen on viimeinen keino yrittää saada Helsingin kaupunki saman neuvottelupöydän ääreen.

Valtio on luvannut Malmin lentokentälle korvaavia ratkaisuja, mutta niitä ei ole kuitenkaan kuulunut. Siksi toimijat ovat itse lähteneet tekemään kauemmaksi korvaavia ratkaisuja: halleja, kiitoteitä ja jopa uusia lentokenttiä. Osin näitä tehdään omavaraisesti, osin valtion jakamilla avustuksilla. Näitä prosesseja on ollut jo pitkän aikaa jo käynnissä, mutta ne eivät tapahdu nopeasti. Toimijat tarvitsevat lisäaikaa korvaavien paikkojen löytämiselle.

Malmin lentokenttäyhdistyksellä on noin 850 jäsentä ja lähes 50 yhteisöjäsentä, joista suurin osa on ilmailualan yrityksiä ja yhdistyksiä. Malmin lentotoiminnan loppuminen 31.12.2019 olisi suuri isku näille toimijoille. Tämän vuoksi lentokenttäyhdistys on jäsenistönsä tukemana katsonut ainoaksi vaihtoehdoksi jatkaa lentotoimintaa Malmin lentokentällä käytettävissä olevin laillisin keinoin. Toivomme Helsingin kaupungin osallistuvan keskusteluun hyvässä yhteishengessä ja tuntevan osaltaan vastuuta näiden yhteisöjen toimintojen jatkumisesta.