Toiminta Malmilla 1.1.2017 lähtien

Malmin lentokenttäyhdistys ry järjesti Malmin lentoasemalla tiedostustilaisuuden 3.12.2016. Alla tiivistelmä tilaisuuden sisällöstä. Päivitämme tietoja tilanteen edetessä, viimeisin päivitys tehty 4.12.2016.

Taustaa

Malmin lentokenttäyhdistys perustettiin 1.9.2016, tarkoituksena edistää yleisilmailua pääkaupunkiseudulla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Helsinki-Malmin lentopaikkaa.

Lentopaikan nimi

Helsinki-Malmin lentoaseman nimi on 1.1.2017 alkaen Helsinki-Malmin lentokenttä, ja sen ICAO-koodi on EFHF.

Toiminta lentopaikalla

Toiminnan lähtökohtana on Trafin vuonna 2014 tehty ja 2016 päivitetty turvallisuusarviointi, sekä Helsingin kaupungin asettamat reunaehdot maa-alueen vuokraukselle.

Kaupungin tavoitteena on, että nykyinen asemataso 1 tulee toimimaan erilaisessa tapahtumakäytössä vuodesta 2017 lähtien. Kartassa punaisella vinoviivalla merkitty alue on lentopaikan aluetta. Lentotoiminta tulee keskittymään nykyisen asematason 1 länsipuolelle sekä asematasolle 2. Lentokenttäyhdistyksen tavoitteena on, että lentotoiminta jatkuu keskeytyksettä vuodenvaihteen jälkeen.

Pehmeän siirtymän varmistamiseksi Rullaustie Golf tulee olemaan yhdistyksen käytettävissä 31.5.2017 asti. Tuohon päivään mennessä sorapohjainen rullaustie Golfin länsipuolella asfaltoidaan yhdistyksen toimesta, jolloin se mahdollistaa edelleen kulun rullaustietä Tango pitkin kiitotien 18 odotuspaikalle.

Itä-länsisuuntainen kiitotie 09/27 poistuu ilmailukäytöstä. Lentoliikenne tapahtuu kiitotieltä 18/36.

Ilmatila

Teknisesti ilmatila tulee olemaan Helsinki-Vantaan eteläisen lähialueen (EFHK CTR South) alapuolista ilmatilaa 700 jalan korkeuteen asti. Ilmatila on valvomatonta ilmatilaa. 1.1.2017 Malmista tulee valvomaton lentopaikka, jossa ei ole lennonjohtopalveluita. Myös kunnossapito tulee olemaan rajoitetumpaa, mutta kentän käyttöaste pyritään pitämään mahdollisimman hyvänä ympäri vuoden.

Toimintatavat halutaan säilyttää mahdollisimman lähellä nykyistä. Ilmoittautumispaikat NOKKA, RASTI ja DEGER säilyvät, mutta muuttuvat vapaaehtoisiksi ilmoittautumispaikoiksi eli valkoisiksi kolmioiksi ilmailukartoissa. Samoin radiotaajuus 131,250 säilyy entisellään.

Kartat ja toimintaohjeet lentäjille tullaan julkaisemaan osoitteessa www.lentopaikat.fi vuodenvaihteeseen mennessä.

Hallisäilytys

Lentokoneiden hallisäilytyksestä ei ole vielä täyttä selvyyttä, mutta mm. Malmin lentokenttäyhdistys, Aeropole Oy ja BF-lento Oy neuvottelevat parhaillaan lentokonehallin vuokraamisesta kaupungilta, sekä hallipaikkojen edelleenvuokraamisesta lentokoneiden omistajille. Yhdistys edistää neuvotteluja aktiivisesti.