Käräjäoikeuden päätös ja toimeenpanon keskeytyspyynnön tilanne

Käräjäoikeus antoi tuomion lentokenttäaluetta koskevassa riita-asiassa 23.12.2020 ja Malmin lentokenttäyhdistys jätti toimeenpanon keskeytyspyynnön hovioikeuteen 23.12.2020. Malmin lentokenttäyhdistys on ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätöksestä. Hovioikeus on hylännyt pyynnön toimeenpanon keskeytyksestä 28.12.2020. Yhdistys suunnittelee jatkotoimia yhdessä asianajotoimiston kanssa. Tiedotamme lisää 29.12.2020.