Jäsenmaksu

Lentokenttäyhdistyksen jäsenmaksu on 150 € / kalenterivuosi (2024).

Jäsenmaksu oikeuttaa yhdistyksen kalenterivuoden pituiseen jäsenyyteen.

Jäsenmaksu on sama henkilö- ja yhteisöjäsenille. Yhdistyksen henkilöjäsenet on vapautettu ilma-aluksen päälliköltä perittävästä laskeutumismaksusta.

Muilta ilma-aluksen päälliköiltä peritään veloitus kentän käytöstä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Laskukierrosmaksu

Laskukierrosmaksu: 10 € / 20 min

Laskukierroslentäminen edellyttää kaikille koneille maksullisen laskukierroslotin varausta. Kierroksessa voi olla enintään kaksi konetta kerrallaan. Laskukierrosslotteja on varattavissa saatavuuden mukaan. Varaus on maksettava, mikäli sitä ei ole peruttu viimeistään 15 minuuttia ennen varauksen alkua. Yhdistys voi tarvittaessa rajoittaa suurinta avointen varausten määrää / kone tai päällikkö.

Laskeutumismaksut 1.12.2020 alkaen

Laskeutumismaksu muodostuu kahdesta osasta: ilma-aluksen maksusta sekä ilma-aluksen päällikön maksusta.

Ilma-aluksen laskeutumismaksu

MTOW Hinta
2000 kg tai alle 37 €
2001–3000 kg 52 €
3001–4000 kg 60 €
4001–5700 kg 75 €

Konekohtainen laskeutumismaksu koskee ilma-aluksia, joilla ei ole voimassa olevaa Malmin lentokentän kausikorttia. Laskeutumismaksu sisältää yhden vuorokauden pysäköintiä asematasolla.

Päällikön laskeutumismaksu 15 €

Henkilökohtainen laskeutumismaksu koskee henkilöitä, jotka eivät ole lentokenttäyhdistyksen jäseniä.

Kotipaikkamaksu (kausikortti)

Konekohtainen kausikortti oikeuttaa ilma-aluksen Malmin lentokentällä tapahtuvaan operointiin. Kausikortilla varustetut ilma-alukset ovat vapautettuja ilma-aluksen laskeutumis- ja pysäköintimaksuista. Kausikorttihinnaston löydät kausikortin tilaussivulta.

Ilma-alusten säilytys

Pysäköintimaksu 10 € / alkava vuorokausi

Peritään koneilta joilla ei ole voimassa olevaa kotipaikkamaksua. Ensimmäinen vuorokausi sisältyy konekohtaiseen laskeutumismaksuun.

Pysäköintipaikka sähkötolpalla 450 € / vuosi ja 20 € / vuorokausi

Yleiset ehdot

Malmin lentokenttäyhdistys huolehtii lentokentän kunnossapidosta, ja pyrkii parhaansa mukaan pitämään lentokentän ilmailukäytössä. Kunnossapito saattaa kuitenkin olla ajoittain rajoitettua, ja lentokenttä saattaa olla ajoittain kokonaan suljettu johtuen esimerkiksi poikkeuksellisista sääolosuhteista. Myös Helsingin kaupungin kanssa tehty vuokrasopimus mahdollistaa kentän käytön ajoittain muuhun kuin ilmailuun. Yhdistys ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat lentokentän puutteellisesta kunnossapidosta tai lentokentän käyttökatkoksista.